Med fokus på samtaler som styrker

Mazebo skaper en trygg arena hvor du kan sortere tankene dine gjennom å sette ord på det du kverner på. Her møter du en nøytral og erfaren sparringpartner med taushetsplikt og…

Our Services

Vi møter stormer med ro & undring

Sparring

Når du har behov for å lufte tanker for å komme fram til en løsning, eller behov for hjelp til å finne veien ut av en labyrint som kan hjelpes…

Containing

Når inntrykkene blir for mange, opplevelsene er for sterke eller når hodet er fullt av tanker, gjøremål og logistiske labyrinter kan det være godt å få satt ord på det.…

Refleksjon

Skogen kommer ofte i veien, slik at vi ikke lenger ser trærne. Ofte reflekterer vi ikke over den daglige praksisen vi holder på med, før noen utenfra stiller spørsmål rundt…

Trenger dere en samtalepartner i bedriften over tid?

Er dere inne i en utfordrende periode på jobben? Dere kan leie meg inn for lengre perioder av gangen eller for faste dager, slik at jeg er tilgjengelig som samtalepartner for ansatte som har behov for å snakke. Små og store hendelser skjer hver dag på jobb. Som regel er kontakten kolleger…

Møt samtalepartneren som står klar til å hjelpe deg