MARIT SEGBØ

Med fokus på samtaler som styrker

Mazebo skaper en trygg arena hvor du kan sortere tankene dine gjennom å sette ord på det du kverner på. Her møter du en nøytral og erfaren sparringpartner som lytter, utfordrer og støtter. Mazebo er ikke et helt tilfeldig navn. Det er en slags omskriving av navnet mitt, Marit Segbø.…

Våre tilbud

Vi møter stormer med ro & undring

Sparring

Når du har behov for å lufte tanker for å komme fram til en løsning, eller behov for hjelp til å finne…

Containing

Når inntrykkene blir for mange, opplevelsene er for sterke eller når hodet er fullt av tanker, gjøremål og logistiske labyrinter kan det…

Refleksjon

Skogen kommer ofte i veien, slik at vi ikke lenger ser trærne. Ofte reflekterer vi ikke over den daglige praksisen vi holder…

Trenger dere en samtalepartner i bedriften over tid?

Er dere inne i en utfordrende periode på jobben? Dere kan leie meg inn for lengre perioder av gangen eller for faste dager, slik at jeg er tilgjengelig som samtalepartner for ansatte som har behov for å snakke. Små og store hendelser skjer hver dag på jobb. Som regel er kontakten kolleger…