Gradert frivillighet

FNs menneskerettighetskomité kritiserer Norge for å benytte elektrosjokkbehandling (ECT) uten samtykke kunne vi lese i Aftenposten 6.4.2018, behandlingen kan «foregå frivillig ved at pasienten selv gir samtykke». Hvordan blir egentlig frivillig samtykke til behandling framdrevet fra de sykeste som fremdeles har samtykkekompetanse?   President i Norsk psykologforening, Tor Levin Hofgaard, skrev i en kronikk i Aftenposten 11.4.2018 at elektrosjokk alltid […]