Bekymringer rundt koronasituasjonen, tøffe tak på jobben, avgjørelser som må tas — det kan bli overveldende selv om du er godt rustet og erfaren. Da kan en samtale med meg virke styrkende og klargjørende.

Utfordringer med veivalg, avgjørelser, konflikter og for lite tid som skal  fordeles mellom jobb og privaten hoper seg opp på vanlige dager. Midt i en pandemi blir dette mangedoblet.

Plutselig sitter du der med andre utfordringer som skal løses i tillegg. Tøffe utfordringer som krever at du klarer å tenke klart. Labyrinten kan virke uoverkommelig, og tankekaoset er komplett. Da kan det å snakke med en nøytral tredjepart som ser scenarioet utenfra være akkurat det du trenger.

Det hjelper jeg deg med. I meg får du en erfaren og betrodd samtalepartner som du trygt kan lette hjertet ditt til når utfordringer på jobb og hjemme hoper seg opp og skygger for gode avgjørelser og forstyrrer nattesøvn, slik at du igjen kan tenke klart og finne veien ut av labyrinten på en best mulig måte.

LES MER OM VÅRE TJENESTER