Mazebo skaper en trygg arena hvor du kan sortere tankene dine gjennom å sette ord på det du kverner på. Her møter du en nøytral og erfaren sparringpartner som lytter, utfordrer og støtter.

Mazebo er ikke et helt tilfeldig navn. Det er en slags omskriving av navnet mitt, Marit Segbø. I tillegg spiller det på gazebo, som er et lysthus med 360 graders utsyn. Helt siden antikken har slike særpregede bygninger av ulike former og med ulike navn vært samlingspunkt i forskjellige kulturer rundt om. Det var et sted hvor man kunne observere det som foregikk på utsiden, filosofere over livet og samtale om betraktningene man gjorde. Mens gazebo betyr å se – i dobbel forstand (sammensatt av gaze = å stirre, ebo = å se), kan Mazebo bety å se utveier. Det er satt sammen av maze som betyr labyrint og ebo som vi så betyr å se

Livet kan mange ganger oppleves som en endeløs rekke av labyrinter. Noen ganger er det enkelt å finne veien ut, andre ganger oppleves det som umulig. For å finne ut av labyrinter gjelder det å se løsningene og klare å orientere seg, Det er her spesialiteten min ligger: Gjennom samtaler hjelper jeg deg med å sortere tankene slik at du kan se veien ut av labyrinten.

— Dette er ikke terapi, ei heller coaching —

I samtalene konsentrerer vi oss om det som foregår her og nå, det som i øyeblikket skygger for klare tanker og som skaper uro. Målet er å hjelpe deg slik at du kan rydde unna det som er i veien for deg i øyeblikket. Av erfaring vet jeg at det å få hjelp til å sette ord på det som opptar tankene dine, og også kanskje forstyrrer nattesøvnen, til å kunne få ut gruffet uten å måtte tenke på om du blir evaluert i den ene eller andre retningen og til å lufte tanker uten å måtte legge en plan framover, er særdeles virkningsfullt – på både kort og lang sikt.

Samtalene er med andre ord ikke terapi eller coaching, men jeg trekker veksler på erfaring fra både terapeutiske samtaler og coachingsamtaler. Jeg lytter, sparrer, støtter og utfordrer.