MIN METODE

Jeg har en uformelle og lett tilnærming – også når temaet er alvorlig.

Det går ikke på bekostning av kvaliteten på samtalen og resultatet du sitter igjen med, snarere bidrar det til å skape et trygt rom hvor du kan åpne deg litt mer enn du pleier – og dermed åpner du opp for nye forståelser.


Marit Segbø

SAMTALEPARTNER / marit@mazebo.no

Bak meg har jeg en brokete karriere innen ulike bransjer, men en ting har vært konstant: å lytte til, observere og snakke med mennesker for å hjelpe de innenfor rammene av de ulike rollene. Min styrke har vist seg i å være en stødig samtalepartner for andre som står i en eller annen storm. Det er også den rollen jeg trives best i.

Jeg er den klippen som du kan holde fast i når du føler at fotfestet glipper. Jeg er opptatt av det som skjer her og nå, av å finne hva det er som kan gjøre at du finner fotfestet igjen og dermed kan se hvor veien går videre.


Marit har master i retorikk fra Universitetet i Oslo, og har studert kultur- og samfunnspsykologi, ledelse og coaching
– i tillegg til grunnmedisin, naturmedisin, hesteassistert psykoterapi & -læring.

Hun har jobbet i ulike roller innen administrasjon, og som terapeut, coach, gründer, leder, selvstendig næringsdrivende & miljøarbeider i akuttpsykiatrien.