En god samtale kan åpne opp for nye måter å se det du står i på. Det kan klarne hodet, lette hjertet og fjerne uroen. Vi legger til rette for at dette skal skje, og at du etter samtaler er lettere til sinns, ser situasjonsbildet ditt klarere eller har fått en ny drivkraft til møte de utfordringene du står overfor med skjerpede sanser og nye ruter gjennom labyrinten.

Vi deler tjenestene våre inn i fire hovedkategorier:

Sparring

Når du først og fremst trenger å kaste ball med noen. Om kommunikasjonsspørsmål, kommende avgjørelser, konflikter eller idéer. Les mer

Containing

Når du har behov for å tømme tankene, lette hjertet – for å sette ord på det som kverner, og gjennom det få et klarere blikk på situasjonen du er i. Les mer

Refleksjon

Når det er behov for å reflektere over praksis og kommunikasjon på jobben. Disse samtalene passer både for grupper og for individuelle. Les mer


Timer

Samtalene kan vare i 30, 60 eller 90 minutter, alt etter behovet ditt. Dette velger du når du bestiller.

Hvis du vet at du har behov for flere timer over en periode kan du kjøpe et såkalt «påfyllingskort». Det er totalt 5 timer på kortet. Hvis en samtale for eksempel kun varer i 15 minutter, er det kun 15 minutter som blir trukket fra på kortet. Det kan være nyttig dersom du har bruk for korte, jevnlige samtaler når du er midt i en utfordrende situasjon.


Innleid samtalepartner

Når bedriften har behov for at en samtalepartner er tilstede for de ansatte over tid. Det kan være av en viss varighet på fulltid, eller faste dager i uken eller måneden. Les mer


På grunn av den pågående covid-19-pandemien foregår alle samtaler på nett. Unntaket er bedrifter som har behov for en tilstedeværende samtalepartner i deres lokaler. Den foretrukne plattform er zoom, men andre plattformer kan også benyttes.