Når inntrykkene blir for mange, opplevelsene er for sterke eller når hodet er fullt av tanker, gjøremål og logistiske labyrinter kan det være godt å få satt ord på det. Jeg tar i mot slik at du kan få tømme hodet, klarne tankene og lette hjertet.

Containing er et typisk fagbegrep som brukes blant annet innen psykisk helsevern, men er nyttig ellers også. Det handler i bunn og grunn om at du kan øse ut frustrasjonen, tankene og følelsene over på noen andre som «oppbevarer» det for deg.

Jeg hjelper deg med å få hull på byllen hvis du ikke helt klarer det selv ved å gi deg vennlige dytt i form av spørsmål og undring. Målet er ikke å finne årsaker til hvorfor det er slik, det er å dempe det trykket som har bygd seg opp – gjerne over tid.

Når du har fått ut steamen vil du føle deg lettere umiddelbart, du vil kanskje kjenne at roen senker seg over deg og at du puster igjen.