Er dere inne i en utfordrende periode på jobben? Dere kan leie meg inn for lengre perioder av gangen eller for faste dager, slik at jeg er tilgjengelig som samtalepartner for ansatte som har behov for å snakke.

Små og store hendelser skjer hver dag på jobb. Som regel er kontakten kolleger imellom nok for å kunne løse opp i tankesurr, stress og utfordrende arbeidsoppgaver. Men noen jobber er mer utsatt og krever mer av de ansatte, noen oppgaver er mer utfordrende enn andre og noen perioder er krevende. Når det er hektisk er det ikke alltid at man får luftet tanker og opplevelser like godt som man burde for å opprettholde sunn mental helse, effektivitet og klartenkthet.

Nå står vi overfor en stor utfordring, og behovet for å kunne sette ord på tanker, bekymringer, frykt, krav og stress er større enn normalt. Samtaler med meg kan virke styrkende på både ledelse og ansatte.