Når du har behov for å lufte tanker for å komme fram til en løsning, eller behov for hjelp til å finne veien ut av en labyrint som kan hjelpes gjennom å kaste ut tanker og ideer, er jeg den sparringpartneren du trenger.

Noen ganger kan man ha behov for å teste ut ideer og tanker overfor andre for å sjekke holdbarheten i det. Det å si noe høyt kan ofte være en lakkmustest på om ideen er levedyktig eller ikke. Særlig hvis samtalepartneren utfordrer og gir litt motstand.

Ofte har man et team rundt seg eller familie og venner som stiller opp som sparringspartnere, men felles for disse er at de har en eller annen form for binding til temaet eller deg, slik at deres respons vil være farget av det. Det samme gjelder hvis du opplever konflikt på jobben, som er utfordrende å håndtere.

Jeg stiller som en nøytral sparringspartner, helt uten bindinger som kan føre til en skjevhet i vurderingene. Jeg er med og kaster ball, utfordrer og støtter, og hjelper deg til å sortere tankene.